1. Du er her:
  2. Alle jobber i hele verden
  3. Gigajob Norge
  4. Svindel i stillingsmarkeder
 
 

Pass på svindel!

spacer Beskytt deg mot svindel

Hvordan du effektivt beskytter deg mot bedrageri


Mesteparten av alle som annonserer på Gigajob er seriøs og troverdig. Men dessverre finnes det også et lite mindretall av lumske nettsvindlere som prøver å bruke internettportaler, som f. eks. jobbmarkeder, for deres vonde hensikter. Du kan bare beskytte deg selv imot det! Derfor vennligst les nøye gjennom de etterfølgende henvisningene. Det beste vernet mot svindlere er din fornuftig mistillit. Kom deg ikke på gyngende grunn og beskytt deg mot de hyppigste triksene!

Triks 1 "Finansagenter" for hvitvasking søkes
Kategorie: svært falig, som oftest svært stor skade

spacerSlik fungerer trikset: Du har sikkert hørt om "Phishing" før. Derved får du uønskete e-postmeldinger som angivelig kommer fra din egen bank, og som oppfordrer deg under et eller annet påskudd til å logge inn i online banking. Men i virkeligheten sender denne lenken deg ikke til din banks nettside, men til en av svindleres nettsider. De personlige dataene som du oppgir der (Login, PIN, TAN) lagres av svindlerne og brukes deretter for å stjele penger fra offerets konto. Om svindlerne bare overførte disse pengene til deres egen konto, hadde det vært enkelt å identifisere dem. Dessverre foregår de mye mer raffinert. De verver (f.eks. via spam-meldinger eller annonser i jobbmarkeder) medarbeidere som de kaller "finansagenter" eller lignene. Disse får oppgaven å sende penger som inngår på girokontoen deres (nemlig: de stjålne pengene fra phishing-offeret) på en for banker og myndigheter vanskelig å forfølgende vis (f.eks. via Western Union) til en bestemt person (f.eks. i Petersburg) til gjengjeld av en yppig provisjon (ikke sjeldent 10% og mer). "Finansagenten" går ut fra at han er medarbeider i et firma som jobber med finansielle tjenesteytelser. Istedenfor er "finansagenten" til slutt like skadet som phishing-offeret: de egne pengene er borte, pengene til phishing-offeret får han ikke beholde, og påtalemyndigheten kommer til å anklage han på grunn av datasvindel, medvirkning til hvitvasking og brudd av kredittloven.

Slik beskytter du deg: Slett phishing-e-post med en gang uten å lesen den. Aldri går inn på tilbyder som handler om betaling for videresending av penger.
Triks 2 "Betal først"-trikset
Kategorie: farlig, delvis høy skade

Slik fungerer trikset:spacer Du får et tilbud om en flott jobb, men du bør betale penger først; f.eks. et formidlingsgebyr, gebyr for et internett- eller database-innlegg, for informasjonsmateriale eller brosjyerer, for spesiell software (som du f.eks. angivelig trenger til hjemmearbeid), for et innføringsseminar, et medlemsbidrag, "sikkerhetstjeneste", "verngebyr" osv. Men så snart som du har betalt, er pengene borte og kontaktpersonen ikke tilgjengelig lenger.

Slik beskytter du deg: En seriøs jobbtilbyder krever aldri at du betaler noe på forhånd. Slike lumske fordringer bør du ignorere eller bare ikke betale.
Triks 3 Det "dyre telefonnummer"-trikset
Kategorie: farlig, delvis stor skade

spacerSlik fungerer trikset: Også her får du først et tilbud om en interessant jobb. Men for å få flere informasjoner må du ringe til et tvilsomt telefonnummer. Ved å ringe til 0190-, 0900-telefonnumre eller utenlandske retningsnumre kan det oppstå betraktelige kostnader for deg, som svindlere tjener med på. Til slutt får du en høy telefonregning, selv om du bare har hørt på en telefonsvarer - uten å ha kommet i nærheten av en interessant jobb.

Slik beskytter du deg: En seriøs jobbtilbyder krever aldri at du søker på en stilling eller informerer deg via et dyrt retningsnummer. Slike annonser bør du bare ignorere og ikke ringe.
Triks 4 "Snøballsystem"-trikset
Kategorie: ofte useriøs

Slik fungerer trikset: Det høres ut som et eventyr. Du verver noen folk, som igjen verver noen andre folk, som igjen verver noen andre folk, som alle selger noen flotte produkter eller tjenesteytelser. Og på alle disse salg tjener du sterkt med. Men likesom kjedebrev fungerer denne saken sjeldent i praksis, og til slutt finnes det alltid (minst) én taper - og i tvilstilfelle er dette: deg.
spacer Din mistillit bør særlig vekkes når produktet eller tjenesteytelsen selv ikke er verdifull eller prisverdig , når det loves fantastiske inntekter, når betalingen skjer bare på provisjonsbasis - eller når det til og med kreves noen (finansielle) ytelser på forhånd. Slike distribusjonssystemer handler ofte bare om å selge altfor dyrt snikksnakk på provisjon til dine venner og din familie - i det feilaktige håpet om å få noen fordel av dette en eller annen gang. Men dette fungerer bare veldig sjeldent.

Slik beskytter du deg: Vær forsiktig ved tilbud som handler om multi-level-markedsføring (MLM), nettverk-markedsføring, strukturdistribusjon og snøballsystemer. Dette er et marked for profesjonister. Ved siden av noen få seriøse bedriftsledere tumler det seg dessverre veldig mange sorte får, som vil lure deg. Vær mistenksom og sjekk alle tilbud nøye. I tvilstilfelle: Hold deg unna!
Andre tegn på et useriøst jobbtilbud
  1. Uklare eller ufullstendige opplysninger om jobbtypen og de tilhørende oppgavene ("ingen forsikring", "flott suksesskonsept" osv.)
  2. Uklare opplysninger om arbeidsgiveren (ikke firmenavn, ingen opplysning om bransjen)
  3. Storsnutete, urealistiske løfter: "høy inntekt for lite arbeid", "Fordobl din lønn" osv.
  4. Du bør være særlig forsiktig når det dreier seg om angivelig godt betalte jobber med sterk etterspørsel: f.eks. jobber på oljeplattformer, utenlandsjobber (f.eks. i gulfstatene), hjemmearbeid og sidejobber med "fantastisk inntekter", osv.

    • Særlig skeptisk bør du også være ved jobber som bare lyder for godt til å være sant - oder um jedermann einfach in einer öffentlichen Jobbörse angeboten zu werden: f.eks. få penger ved å se på TV, testsjåfør for bilfirma, bli forside-fotomodell, osv.